Alapadataink, elérhetőségeink

Egyesületünket az Országos Bírói Hivatal közhasznú civil szervezetként tartja nyilván.

Alapítási év: 2008

Szervezet nyilvántartási száma: 05-02-0064527

Megnevezés: BIBE Egyesület

Rövidített név: BIBE Egyesület

Idegen nyelvű elnevezés: Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve

Székhely ország: Magyarország

Szervezet székhelye: 5900 Orosháza, Kölcsey Ferenc utca 11. 1/6

Szervezet típusa: Egyesület

Állapot: Nyilvántartásba vett

Országos azonosító: 0500/60053/2008/2300002118216

Eljáró bíróság neve: Miskolci Törvényszék

Ügyszám: 0500/Pk.60053/2008

Bírósági határozat száma: 38

Jogerőre emelkedésének időpontja: 2021.11.18

Bejegyzés típus: Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma: 2021.11.18

Régi nyilvántartási szám formátum: 64527/2008

Létesítő okirat kelte: 2021.11.04

Egyesület formája: egyesület

Cél szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység

Folyamatban lévő eljárás típusa: Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévő eljárás kezdete: Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás/ módosításának időpontja: 2021.05.20

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Elektronikus kapcsolattartási cím: Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve

Cél szerinti leírás
– a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 144 § (1) – (2)) – egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144.§ (1)-(2)) – népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési szolgáltatások (1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 35 § (1) – (2)) – nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 1. pont) – szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 11. pont) – az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának támogatása (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c), e) pont) Fentiek keretében az Egyesület célja gyermekek, nők és férfiak számára korra való tekintet nélkül népszerűsítse a tudatos egészségvédelmet, betegségmegelőzést, egészségfejlesztést és holisztikus szemléletű terápiákat, rehabilitációt, ezen belül kiemelten az alhas működési feltételeinek javításához szükséges életmód és intim szokások kialakításához/ áthangolásához nyújtson ismereteket, amelyek birtokában képessé váljanak az emésztő-, kiválasztó-, és szexuális szerveik egészségének megőrzésére, illetve betegségek, szindrómák megelőzésére, mérséklésére vagy megszüntetésére. Az Egyesület nem kötelezi el magát semmilyen speciális metódus, eljárás mellett, az alhasi szervek egészségének megóvása, illetve helyreállítása érdekében a “bizonyítékokon alapuló gyógyítást” (Evidence- Based Medicine – EBM), a “bizonyítékokon alapuló gyakorlatot” (Evidence-Based Practice – EBP) és a „szereteten alapuló gyógyászatot” (Heart Based Medicine – HBM) tekinti alapelvnek, továbbá a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek irányelveit és az általuk ajánlott “jógyakorlatokat” tekinti irányadónak.

Vagyonfelhasználás mértéke: Vagyonfelhasználás mértéke – nincs bejegyezve

Vagyonfelhasználás mód: Vagyonfelhasználás módja – nincs bejegyezve

Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról: Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve: Kárpáti Tímea elnök
Képviseleti jog terjedelme: Általános
Képviseleti joggyakorlás módja: Önálló
Megbízás időtartama: 5 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2025.06.30
A megszűnés tényleges időpontja: A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve: Faidt Klára alelnök
Képviseleti jog terjedelme: Általános
Képviseleti joggyakorlás módja: Önálló
Megbízás időtartama: 5 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2025.06.30
A megszűnés tényleges időpontja: A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve: Héja-Szabó Judit titkár
Képviseleti jog terjedelme: Általános
Képviseleti joggyakorlás módja: Önálló
Megbízás időtartama: 5 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2025.06.30
A megszűnés tényleges időpontja: A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve


Adószámadatok

Adószám: 19333810-1-04

Adószám státusza: Bejegyzett

Adószám megszerzésének / időpontja: 2008.04.18

Közösségi adószám: HU19333810

Közösségi adószám státusza: Bejegyzett

Közösségi adószám megszerzésének időpontja: 2008.04.18

Statisztikai számjel: 19333810-9499-529-04

Adatainkat itt tudod ellenőrizni: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke

Bankszámlaszám:: 116600006-000000000-39647957

 

Kapcsolattartási adataink:

Telefonszám: 30/4878837

Email: bibe.hu@gmail.com